• Eenvoudig en comfortabel

  Betaling achteraf
 • Retourservice

  14 dagen op zicht
 • Leveringsvoorwaarden

  Directe verzending door de fabrikant

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in navolging van zowel de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming als deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden op deze website alleen voor zover nodig verzameld en bewerkt. De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe we deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

Naam en adres van de verantwoordelijke instelling

Verantwoordelijke instelling in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming ("AVG"):

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
D - 94447 Plattling

E-Mail: info@kermi.nl
Telefoon: +49-9931-501-0
Fax: +49-9931-507 696

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte toezichthouder voor gegevensbescherming:

Kermi GmbH
Toezichthouder gegevensbescherming
Pankofen-Bahnhof 1
D - 94447 Plattling

Telefoon +49-9931-501-300
datenschutz@kermi.de
www.kermi.nl

Elke betrokken persoon kan zich steeds met alle vragen en verzoeken richten tot onze verantwoordelijke gegevensbescherming.

1. Uw rechten

  Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die met u persoonlijk kunnen worden verbonden.

  Binnen het kader van de geldende wetten hebt u te allen tijde het recht informatie te krijgen over uw bewaarde persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers evenals het doel van de gegevensopslag Volgens de wettelijke voorwaarden hebt u bovendien recht op correctie of het verwijderen van uw persoonsgegevens, beperking van het gebruik, verzet tegen het gebruik en uitwisseling van gegevens.

  Indien u erin toegestemd hebt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde weer intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens wordt tot de herroeping niet aangetast. Evenmin onaangetast blijft de verwerking van deze gegevens op grond van een andere rechtsgrondslag zoals de vervulling van wettelijke verplichtingen.

  Hierover en met andere vragen rond dit onderwerp kunt u steeds terecht bij onze verantwoordelijke privacybeleid.

  Mocht u van mening zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving aangaande gegevensbescherming, dan kunt u bij de bevoegde autoriteit hiertegen beroep aantekenen.

2. Registratie en verwerking van persoonsgegevens

  a) Bij het bezoeken van onze website

  Als u onze website bezoekt verwerken wij gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, tijdstip van de server-aanvraag, browsertype en browserversie, gebruikt programma, referrer-URL, hostnaam van de computer. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website verwerken we alleen indien dit nodig is om de gebruiker toegang te verlenen tot de dienst.In principe gebruiken wij persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden en geven wij deze niet door aan derden, tenzij dit voor de vervulling van het contract noodzakelijk is, wettelijk verplicht of indien u daarmee hebt ingestemd.

  De opslag en de verwerking van deze gegevens dient voor interne statistische doeleinden. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6. par. 1 sub b AVG dat toestaat om gegevens te verwerken voor de vervulling van een verdrag of overeenkomstige maatregelen. Een verdere basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 sub f AVG, omdat wij er legaal bij gebaat zijn de gegevens te verwerken en zo de stabiliteit en de veiligheid van de website te verzekeren.

  Hiervoor gebruiken wij ook tot op zekere hoogte cookies. Cookies zijn kleine databestanden die in de computer en in uw browser opgeslagen worden. Onze internetpagina's gebruiken cookies op meerdere plaatsen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. U kunt deze functie in uw browser deactiveren of zo instellen dat u per geval kunt beslissen of een cookie wordt geaccepteerd of niet. Hierdoor kan het gebruik van onze website echter worden beperkt. Cookies die nodig zijn voor het gebruik van elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde functies (zoals winkelmandje-functie), worden opgeslagen op basis van Art.6. par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang aan de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

  Andere cookies die opgeslagen worden (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van surfgedrag) worden in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.


  b) Bij een registratie op deze website

  U kunt zich op onze website registreren om bijkomende functies op de site te gebruiken. De daarvoor opgegeven gegevens verwerken wij alleen voor gebruik van die aanbiedingen of diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven. Eventuele bij de registratie verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij uw registratie weigeren.

  Voor belangrijke veranderingen over bijvoorbeeld het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het e-mail-adres dat bij de registratie werd opgegeven om u te informeren.

  De verwerking van de bij de registratie opgegeven gegevens vindt plaats op basis van uw instemming (art. 6. lid. 1 letter b AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

  De bij de registratie vastgelegde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


  c) Bij het gebruik van een contactformulier

  Indien u ons via een contactformulier vragen stelt, dan worden deze vragen evenals de door u opgegeven contactgegevens voor de beantwoording van uw vragen en eventuele opvolging door ons opgeslagen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

  De verwerking van de in het contactformulier opgegeven gegevens vindt plaats op basis van uw instemming (Art. 6. par. 1 sub b AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

  De door u in het contactformulier opgegeven gegevens worden door ons bijgehouden totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming annuleert of het doel van het bijhouden van de gegevens vervalt (bijvoorbeeld na beantwoording van uw vraag). Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


  d) Bij het gebruik van een commentaarfunctie op deze website

  Voor de commentaarfunctie op deze site worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

  Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaren schrijven. Aangezien wij commentaren op onze site niet controleren voor vrijgave, gebruiken wij deze gegevens in geval van inbreuken zoals beledigingen of propaganda om de maker aansprakelijk te kunnen stellen.

  Als gebruiker van de site kunt u zich na aanmelding op commentaren abonneren. U ontvangt een e-mailbevestiging om te controleren of u de houder van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt deze functie te allen tijde via een link in de info-mail annuleren. De in het kader van het abonnement op de commentaren ingegeven data worden in dit geval verwijderd; indien u deze gegevens voor een ander doel en op een andere plek (bijvoorbeeld aanvraag nieuwsbrief) hebt ingevoerd, dan behouden wij deze.

  De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van uw instemming (Art. 6. par. 1 sub b AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

  De gegevens die wij van u ontvangen (bijvoorbeeld IP-adres) blijven door ons behouden totdat het commentaar volledig is verwijderd, het commentaar om wettelijke redenen moet worden verwijderd (bijvoorbeeld beledigende commentaren), u van ons eist dat dit wordt verwijderd of u uw toestemming tot opslag intrekt. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


  e) Verwerking van klanten- en contractgegevens

  Wij verzamelen, bewerken en gebruiken persoonsgegevens voor zover nodig voor de rechtvaardiging, inhoudelijke opzet of verandering van een rechtsbetrekking, voor het beheer van klanten en klantrelaties, en voor de bedrijfs- en marketingactiviteiten van de onderneming.

  Wij verwerken dergelijke persoonsgegevens om de afwikkeling van zaken, de uitvoering van bedrijfsactiviteiten, leveringen, de werking van de klantendienst, de facturering evenals het contacteren van klanten in het kader van het contract, marketing en andere klantrelaties mogelijk te maken. Wij gebruiken persoonsgegevens ook indien nodig om voorvallen en aanspraken te kunnen afhandelen of in te kunnen gaan op door de klant gevraagde ondersteuning.

  De persoonsgegevens zijn direct afkomstig van de klant of worden in verband met het gebruik van producten en diensten door ons verzameld. Persoonsgegevens kunnen ook uit openbare registers en andere betrouwbare externe bronnen worden verkregen. De verwerking van persoonsgegevens is vereist voor het leveren van de diensten in het contract met de klant. Verder is de verwerking van persoonsgegevens vereist van onze rechtmatige belangen binnen het kader van de zakelijke doeleinden van de onderneming. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6. par. 1 sub b AVG (uitvoering van een verdrag of overeenkomstige maatregelen).

  De verzamelde klantengegevens worden na beëindiging van het contract of de zakenrelatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

  In principe gebruiken wij de persoonsgegevens uitsluitend voor interne commerciële doeleinden en geven wij deze niet door aan derden. Ondernemingen van de Arbonia Groep kunnen voor de boven genoemde doeleinden toegang tot de persoonsgegevens krijgen en deze verwerken. Behalve aan ondernemingen binnen de Arbonia Groep geven wij de persoonsgegevens alleen aan derden indien dit binnen het kader van een contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering door met de goederen vertrouwde bedrijven of de opvolging van de betaling door de desbetreffende kredietinstelling. Een verdere uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats indien daarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven. Een eventuele overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.


  f) Gegevensverwerking in de sollicitatieprocedure

  We verzamelen en bewerken persoonsgegevens van sollicitanten voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Indien een arbeidscontract met de sollicitant wordt afgesloten worden de gegevens opgeslagen voor de opvolging van de arbeidsrelatie conform de wettelijke voorschriften.

  Indien geen arbeidscontract met de sollicitant wordt afgesloten dan worden de sollicitatiedocumenten tot zes maanden na de annulering automatisch verwijderd voor zover daar geen andere wettelijke belangen van de verantwoordelijke autoriteit tegenover staan. De verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden vindt plaats op basis van een toestemming of op basis van wettelijke belangen van de verantwoordelijke autoriteit die tegenover de verwijdering staan.

  Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven van de Arbonia Groep en derde gegevensverwerkende diensten (bijvoorbeeld IT-diensten). Een eventuele overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

  Informatie over rexx:
  Deze website gebruikt de diensten van de firma rexx systems GmbH, Headquarters, Suderstrasse 75-79, 20097 Hamburg, Duitsland ("rexx"). De Zwitserse vestiging, rexx systems Schweiz AG, bevindt zich in de Sparrenbergstrasse 5 in 8103 Zürich. Na het invoeren en verstrekken kunnen uw gegevens direct via een gecodeerde verbinding op de server van rexx terechtkomen die deze gegevens uitsluitend gecodeerd op de server in het informatiecentrum van de firma Host Europe GmbH (standplaats Keulen) opslaat. In dat geval worden alle gevens op basis van de SSL-techniek gecodeerd. Indien u zich na uw registratie met de beschikbare gebruikersgegevens aanmeldt wordt ook hiervoor de SSL-coderingstechniek gebruikt.

  Een eventuele overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen. Zowel voor de verantwoordelijke autoriteit als voor de provider gelden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw verzamelde gegevens tegen toevallig of opzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of gebruik door ongeautoriseerde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

  Informatie over Matoma (voorheen Piwik)-webanalyse:
  Onze website gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure functies van de webanalysedienst Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt hiervoor geanonimiseerd. Piwik-webanalyse-cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert.

  Piwik-webanalyse-cookies worden gebruikt op basis van art. 6 lid. 1 letter f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

  De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. Het opslaan van cookies kunt u verhinderen via de desbetreffende instelling in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs verschillende functies van de website niet volledig kunt gebruiken.

  Wanneer u het niet eens bent met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de toekomstige opslag en het gebruik instellen door middel va een opt-out-cookie in het kader van uw gebruik van de Kermi-website via de daarvoor bestemde functie. Indien u uw cookies verwijdert wordt ook uw Piwik-webanalyse-opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet dan bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden ingesteld.


  g) Gegevensverwerking voor de levering van nieuwsbrieven en mailings

  Wanneer u zich abonneert op een op de website aangeboden nieuwsbrief, worden de gegevens die bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of mailing zijn opgegeven alleen voor dit doel gebruikt, tenzij u instemt met overig gebruik. U gaat ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens ook aan andere bedrijven binnen de Arbonia Groep doorgeven en dat deze de gegevens met hetzelfde doel kunnen verwerken en u nieuwsbrieven over het volledige aanbod van de Arbonia Groep kunnen toesturen. Buiten de bedrijven binnen de Arbonia Groep geven wij uw persoonsgegevens niet aan derden door.

  Als u zich op de e-mail-nieuwsbrief abonneert, waarvoor de opgave van persoonsgegevens noodzakelijk is, ontvangt u een bevestigings-e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Pas na het aanklikken van de link in deze e-mail is uw aanmelding bevestigd. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. De meegedeelde toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van nieuwsbrieven kunt u te allen tijde annuleren in de daarvoor bestemde voorziening in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

  De door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief opgegeven data worden door ons opgeslagen tot uw afmelding voor de nieuwsbrief en daarna verwijderd. Gegevens die voor een ander doel of een andere toestemming door ons opgeslagen werden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor andere nieuwsbrieven of voor andere functies van de website) blijven onaangetast.

  Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven van de Arbonia Groep en derde gegevensverwerkende diensten (bijvoorbeeld IT-diensten). Een eventuele overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.


3. Evaluatie van gebruiksgegevens en gebruik van analyse-hulpmiddelen

  We willen de inhoud van onze website zo nauwkeurig mogelijk op uw interesses afstellen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Voor de afstemming op behoeften en de voortdurende optimalisering van onze website gebruiken we verschillende webanalyse-diensten.

  Informatie over Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
  Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

  We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor gebruik in de VS verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.

  In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de zo verzamelde gegevens gebruiken, om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren.

  De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons website als onze reclame te optimaliseren.

  U kunt de opslag van cookies door een instelling in uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs verschillende functies van de website niet volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door Google verzamelde en de op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen indien u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl>.

  U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingezet die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Er wordt een opt-out-cookie ingezet die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:Google Analytics deactiveren.Google Analytics deactiveren.

  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

  Deze website gebruikt de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Daardoor kunnen verslagen opgesteld worden die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op u gerichte reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet met een specifieke persoon worden verbonden. U kunt deze functie te allen tijde via een link in de instellingen van uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals onder het punt 'Bezwaar tegen gegevensregistratie' algemeen verbieden.

  Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

  Informatie over Google Analytics Remarketing
  Onze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatonafhankelijke functie Google AdWords en Google DoubleClick. Deze functie maakt het mogelijk om de door Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen te verbinden met de functies Google AdWords en Google DoubleClick over meerdere apparaten. Daardoor kunnen op interesses ingestelde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) werden aangepast, ook op andere apparaten (bijvoorbeeld tablet of pc) worden getoond.

  Wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven verbindt Google hiervoor uw web- en app-browserverloop met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

  Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geverifieerde ID's van de gebruikers die vervolgens met onze Google Analytics-gegevens worden verbonden om doelgroepen voor advertenties te definiëren en samen te stellen.

  U kunt bezwaar maken tegen deze Remarketing/Targeting op meerdere apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren.

  De samenvatting van de geregistreerde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats na uw (eventueel herroepbare) toestemming aan Google. Bij de gegevensregistratie die niet in uw Google-account wordt samengevat (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt aangetekend tegen het samenvoegen) berust de registratie van gegevens op Art. 6 par. 1 sub f AVG. Ons legitieme belang bestaat eruit dat wij een belang hebben in de geanonimiseerde analyse van website-bezoekers voor advertenties.

  Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over deze functies en de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics Remarketing vindt u in de privacyverklaring van Google.

  Informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking
  Onze website maakt gedeeltelijk gebruik van de functie Google Adwords. In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde Conversion-Tracking. Indien u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt er een cookie voor de Conversion-Tracking ingezet. Deze cookies (kleine tekstbestanden die de internetbrowser in de computer van de gebruiker achterlaat) verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificering van de gebruiker. Als de bezoeker bepaalde pagina's van deze website bezoekt zolang de cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de bezoeker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

  Elke Google Adwords-klant heeft een andere cookie. De door middel van de Conversion-cookie verzamelde informatie dient om conversie-statistieken samen te stellen voor ons als AdWords-klant. We leren het aantal gebruikers kennen die op onze advertentie hebben geklikt en naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina werden doorgestuurd. We verkrijgen echter geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk zouden kunnen identificeren.

  De opslag van "Conversion-cookies" vindt plaats op basis van Art. 6 "par. 1 sub f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

  Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking evenals de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google.

  Indien u niet aan deze tracking wilt deelnemen kunt u dit gebruik tegenspreken door de cookie van Google Conversion-Tracking in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking-statistieken opgenomen. U kunt uw browser zo instellen dat u over het achterlaten van cookies geïnformeerd wordt en cookies in afzonderlijke gevallen kunt toestaan, de aanvaarding van cookies in specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser kunt activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze website worden beperkt.

  Informatie over Mouseflow
  Onze website gebruikt functies van Mouseflow, een webanalyse-tool, om toevallig geselecteerde eenmalige bezoekers (alleen met geanonimiseerd IP-adres) te registreren. Er ontstaat zo een protocol van muisbewegingen, muiskliks en toetsenbord-interactie met het doel eenmalige bezoekers aan deze website steekproefsgewijs als zogenaamde Session-Replays te kunnen weergeven. Ze kunnen ook in zogenaamde Heatmaps weergegeven worden met als doel potentiële verbeteringen aan de website te kunnen afleiden. De door de Mouseflow geregistreerde gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden niet aan derden doorgegeven.

  Aanbieder van deze functie is Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De opslag en verwerking van de geregistreerde gegevens vindt plaats binnen de EU. Indien u geen registratie door Mouseflow wenst kunt u deze op alle websites die Mouseflow gebruiken annuleren via de link: https://mouseflow.com/opt-out/.

  Analyse- en optimalisatiedienst Hotjar

  Wij gebruiken Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar“). Met behulp van de dankzij Hotjar verzamelde informatie, kunnen wij het gebruik van ons online-aanbod analyseren en verbeteren.

  Alleen voor dit doel worden gegevens van de gebruikers van ons online-aanbod opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken Hotjar voor de analyse van ons online-aanbod en niet van de afzonderlijke gebruikers. De gebruikersgegevens worden daarom gepseudonimiseerd en verwerkt binnen de Europese Unie en op basis van het door Hotjar aangeboden verwerkingscontract. Invoer van de gebruiker, bijvoorbeeld in de vorm van formulieren of toetsaanslagen, worden niet verwerkt, d.w.z. dat zij niet door Hotjar worden opgeslagen of naar Hotjar worden verzonden (tenzij deze invoer duidelijk bestemd is voor gebruikers voor evaluatiedoeleinden, bijvoorbeeld feedback-formulieren).

  Voor de bovengenoemde doeleinden slaat Hotjar cookies met een pseudoniem identificatienummer op de apparaten van de gebruiker op en evalueert ze. De cookies die Hotjar gebruikt hebben een andere "levensduur"; sommige gaan tot 365 dagen mee, andere alleen tijdens het huidige bezoek.

  De verwerkte gegevens van de gebruikers omvatten in het bijzonder:

  - Apparaten en metagegevens: IP-adres van het eindapparaat (verzameld en opgeslagen in anoniem formaat), schermresolutie, type eindapparaat (individuele apparaat-ID's), besturingssysteem en browsertype, verwijzende URL en domein;

  - Geografische locatie (alleen land);

  - Gebruiksgegevens en loggegevens: datum en tijd waarop de online dienst werd benaderd, voorkeurstaal, interacties tussen gebruikers, zoals muisgebeurtenissen (bewegingen, positie en klikken), invoer via het toetsenbord, bezochte webpagina's en interacties met hun inhoud en functies.

  - Inhoudelijke gegevens: invoer in het kader van enquêtes en feedbackformulieren.

  Indien wij de gebruikers om hun toestemming vragen (bijvoorbeeld in het kader van een cookie-overeenkomst), is de wettelijke basis voor deze verwerking art. 6 lid 1 sub a. a. van dit artikel. AVG. Anders worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f van de AVG).

  Gebruikers kunnen voorkomen dat Hotjar de gegevens verzamelt door gebruik te maken van de Do-Not-Track instellingen van hun browser of door te klikken en de instructies te volgen op de volgende link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

  Pricacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Cookie-richtlijn: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.


4. Doorgeven van persoonlijke informatie door derden

  In principe gebruiken wij persoonsgegevens uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden en geven wij deze niet door aan derden, tenzij dit voor de vervulling van het contract noodzakelijk is, wettelijk verplicht of indien u daarmee hebt ingestemd.

  Wij kunnen echter met andere ondernemingen of personen ("Verwerkers") contracten afsluiten om hen bepaalde gegevens in onze naam door te geven. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat wij de verwerkers toegang tot persoonsgegevens toestaan. Onze bewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan door ons vastgelegd. Voorbeelden van activiteiten die door bewerkers worden overgenomen zijn diensten op het gebied van techniek, betalings- en leveringsdiensten, marketing, vermindering van kredietrisico of bescherming tegen fraude, analyse-providers, informatie-aanbieders of -verwerking binnen de groep.

  Een eventuele overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en wij zorgen voor specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.


5. Diensten of inhoud van derden op onze website

  Op onze website bieden wij diensten en/of inhoud van derden aan. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of als er inhoud van derden wordt weergegeven, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Wij hebben geen controle over de websites of het privacybeleid van de derden die deze websites beheren. Voor de gelinkte websites of diensten geldt deze privacyverklaring daarom niet.

  De desbetreffende aanbieder van de diensten of inhoud kan ook andere gegevens verzamelen en deze voor eigen doeleinden verwerken. Voor zover wij weten, hebben wij de diensten en inhoud van aanbieders die gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken zodanig geconfigureerd dat de communicatie ofwel wordt geblokkeerd voor andere doeleinden dan de presentatie van de diensten of inhoud op onze website, ofwel dat persoonsgegevens alleen worden verzameld als u hebt besloten de betreffende dienst te gebruiken. Omdat wij echter geen controle hebben over de gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen wij geen bindende informatie geven over de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens door de betreffende derde partijen.


  a) Websitelinks

  Voor uw optimale informatie vindt u op onze website links die naar sites van derden verwijzen. Omdat het daarbij gaat om websites van andere aanbieders hebben wij geen enkele invloed op de inhoud daarvan, waarvoor alleen die respectievelijke uitbater verantwoordelijk is. Voor de gelinkte website geldt deze privacyverklaring daarom niet.


  b) Tools

  Onze website gebruikt functies van diverse tools om de functionaliteit van de website te vergroten.

  Informatie over Google Web Fonts
  Onze website gebruikt voor de eenduidige weergave van lettertypes de functie "Web Fonts" die door Google ter beschikking wordt gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde web-fonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor maakt uw browser een verbinding met de Google-server. Google krijgt hierdoor de informatie dat via uw IP-adres onze website werd bezocht.

  Het gebruik van Google Web Fonts volgt uit een belang voor een eenduidige en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 sub f AVG. Als uw browser bepaalde webfonts niet ondersteunt wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

  Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

  Informatie over Google Maps
  Onze website maakt gebruik van de functie Google Maps. Voor het gebruik van Google Maps is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie kan aan een server van Google in de VS worden overgedragen en daar opgeslagen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

  Het gebruik van Google Maps volgt uit een belang voor een eenduidige voorstelling van ons online-aanbod en om de door ons op onze website aangegeven plaatsen eenvoudig te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 sub f AVG.

  Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

  Informatie over Google ReCaptcha
  Wij integreren de functie voor het herkennen van bots, bijvoorbeeld bij invoer in onlineformulieren ("ReCaptcha") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

  Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/
  Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.


  c) Social Plugins

  Onze website gebruikt verder functies van zogenoemde Social Plugins ("Buttons"), van sociale media zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter. Sociale media (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube of LinkedIn) geven de gebruikers van deze platforms de mogelijkheid links op hun sociale media-profiel te zetten om deze te bewaren of te delen met hun contacten.

  Als u onze website bezoekt, zijn de functieknoppen naar dergelijke sociale media als standaard gedeactiveerd. Zonder uw interventie worden geen gegevens naar de specifieke sociale netwerken verstuurd. Voordat u deze functieknoppen kunt gebruiken moet u ze activeren door er op te klikken. Ze blijven dan actief totdat u ze weer deactiveert.

  Na uw activering wordt een directe verbinding naar de server van het betreffende sociale netwerk gemaakt. De inhoud van de button wordt dan door het sociale netwerk direct aan uw browser doorgegeven en in de website opgenomen. Na activering van de functieknop kan het sociale netwerk gegevens oproepen onafhankelijk van het feit of u de functieknop gebruikt of niet. Indien u in een sociaal netwerk bent aangemeld kan het netwerk uw bezoek aan de website aan uw gebruikersaccount toevoegen.

  Als u een gebruiker van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat er gegevens van uw bezoek aan onze website met uw gebruikersgegevens worden gecombineerd, moet u voor het activeren van de functieknop van het desbetreffende sociale netwerk uitloggen.

  Wij hebben geen invloed op de omgang met de gegevens die door sociale netwerken via hun buttons worden verzameld. De richtlijnen voor gegevensgebruik van de sociale netwerken bieden informatie over het doel en belang van de gegevens de zij verzamelen, hoe deze gegevens worden verwerkt, uw rechten en de instellingen die u voor de bescherming van uw privacy kunt gebruiken. Voor verdere informatie over de omgang en het doel van een dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens gelieve de privacyverklaring van de aanbieder, hun diensten en/of inhoud die in dit kader verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens in acht te nemen.

  Informatie over Facebook-plug-ins (knoppen Like en Share)
  Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Facebook. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("vind ik leuk") op onze site. Als u onze site bezoekt en bent ingelogd bij Facebook, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server ingesteld. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site bezocht hebt. Als u de Facebook "Like-Button" aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u met uw Facebook-profiel links plaatsen naar de inhoud van onze site. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. U kunt dit verhinderen door uit uw Facebook-account uit te loggen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Facebook.

  Aanbieder van deze functies is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Facebook vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

  Informatie over Twitter
  Onze website maakt gebruik van de functies van Twitter. Door het gebruik van Twitter en de "retweet"-functie worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij kunnen ook gegevens aan Twitter worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

  Aanbieder van deze functies is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Twitter vindt u in de privacyverklaring van Twitter.

  Informatie over Instagram
  Onze website maakt gebruik van de functies van Instagram. Als u in uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door het aanklikken van de Instagram-button de inhoud van onze site met uw Instagram-profiel verbinden. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Pinterest.

  Aanbieder van deze functies is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Instagram vindt u in de privacyverklaring van Instagram.

  Informatie over Pinterest
  Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. Als u een van onze webpagina's met een Pinterest-plug-in bezoekt en bij Pinterest bent ingelogd, wordt er verbinding gemaakt met de server van Pinterest. Daarbij kunnen door de plug-in protocol-gegevens (uw IP-adres, de adressen van de bezochte websites die ook Pinterest-functies hebben, soort en instellingen van de browser, data en tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest) aan de server van Pinterest in de VS worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Pinterest.

  Aanbieder van de plug-in is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Pinterest vindt u in de privacyverklaring van Pinterest.


6. Verwijdering persoonsgegevens

  Voor zover wij in deze privacyverklaring geen specifieke bewaartermijnen opgegeven hebben, gelden de volgende algemene regels:

  Uw gegevens worden in principe verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het vooropgestelde doel of wanneer u uw toestemming intrekt of enig gebruik uit legitiem belang tegenspreken. Hierna vindt gegevensopslag alleen plaats indien dit vanwege een wettelijk voorschrift verplicht is (bijvoorbeeld belasting- en commerciële voorschriften) of als het gaat om gegevens die nodig zijn voor de motivering, uitoefening of het voorkomen van wettelijke aanspraken.


7. Veiligheid

  Alle informatie die u aan ons doorgeeft wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie, de EER en Zwitserland. Hierbij letten wij erop dat in het respectievelijke land een afdoend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

  Wij maken gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallig of bewust misbruik, geheel of gedeeltelijk verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

  Wij wijzen er echter op dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld via e-mail) niet altijd veilig zal zijn. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


8. Verandering van de privacyverklaring

  Deze privacyverklaring kan, bijvoorbeeld op grond van wetswijzigingen of veranderingen in de verwerking, aan veranderingen onderhevig zijn. Wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te consulteren.